17 January, 2021

Sejarah Nabi Muhammad SAW Berdakwah di Madinah

Sejarah Nabi Muhammad SAW Berdakwah di Madinah tentunya menjadi timbal balik kemajuan Islam dan Diterima Islam di Jamannya.

Sejak hijrah ke Madinah, Nabi Muhammad SAW dan para sahabat selalu berdakwah kepada penduduk Madinah tanpa mengenal lelah dan putus asa. Dakwah Rasulullah SAW  ditujukan kepada orang-orang yang sudah masuk Islam (umat Islam) dan orang-orang yang belum masuk Islam.

Dakwah kepada umat Islam bertujuan agar mereka mengetahui seluruh ajaran Islam baik yang diturunkan di Mekah ataupun yang diturunkan di Madinah, kemudian mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga mereka betul-betul menjadi umat yang bertakwa.

Selain itu, Rasulullah SAW dibantu oleh para sahabatnya melakukan usaha-usaha nyata agar terwujud persaudaraan sesama umat Islam dan terbentuk masyarakat madani di Madinah. Sedangkan  dakwah yang ditujukan kepada orang-orang yang belum masuk Islam bertujuan agar mereka bersedia menerima Islam sebagai agamanya, mempelajari ajaran-ajarannya dan mengamalkannya, sehingga mereka menjadi umat Islam yang senantiasa beriman dan beramal saleh, yang berbahagia di dunia serta sejahtera di akhirat.
Strategi yang dilakukan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat dalam dakwah menyebarkan agama Islam antara lain:

1. Membangun masjid sebagai pusat ibadah dan dakwah

Membangun masjid ini merupakan usaha pertama Nabi Muhammad SAW  dalam membentuk masyarakat Islam Madinah. Masjid yang pertama dibangun Nabi di Madinah adalah masjid Nabawi yang dibangun pada bulan Rabiulawal 1 Hijriah (September 622 SM).

2. Membangun ekonomi rakyat dengan membangun pasar yang tidak jauh dari masjid.

Untuk membangun perekonomian rakyat sekaligus sebagai sarana dalam menyebarkan ajaran Islam, Nabi Muhammad SAW dan para sahabat mendirikan pasar yang lokasinya tidak jauh dari masjid Nabawi. Pasar yang dibangun dimaksudkan sebagai langkah untuk mendidik umat bagaimana ajaran Islam mengatur roda perekonomian dengan begitu adilnya.

Pasar tersebut telah merubah sistem pasar Yahudi yang ada pada saat itu. Dengan kehadiran pasar yang menganut sistem perekonomian Islam disambut hangat oleh masyarakat Madinah karena mampu menyuguhkan sistem perekonomian yang menguntungkan semua pihak, jauh dari riba dan keserakahan.  Pasar Madinah inilah yang kemudian menjadi urat nadi perekonomian negara Islam yang pertama, yang berpusat di Madinah.

3.Mempersaudarakan Kaum Muhajirin dan Anshar

Nabi Muhammad SAW dalam hijrahnya ke Madinah mempersaudarakan kaum Muhajirin dan kaum Anshar. Kaum Muhajirin adalah orang-orang Islam dari kota Mekkah yang juga ikut berhijrah ke Madinah bersama dengan Nabi  Muhammad SAW , sedangkan kaum Anshar adalah kaum yang menerima kedatangan umat Islam di Madinah. Beliau mempersaudarakan kaum Muhajirin dan kaum Anshar agar mereka dapat saling membantu dan mengasihi satu sama lain.

Kaum Muhajirin meninggalkan semua harta benda di kota Mekkah untuk hijrah bersama nabi ke Madinah sehingga sangat membutuhkan bantuan dari kaum Anshar untuk memulai hidup baru. Persaudaraan ini juga akan membentuk suatu solidaritas antara kedua kaum tersebut yang nantinya sangat penting bagi perjuangan umat Islam.

4. Piagam Madinah

Piagam Madinah ini merupakan produk Undang-undang hasil kompromi antara umat Islam dengan non-Muslim di Madinah, yang digunakan sebagai dasar hidup dan aturan yang harus dipatuhi bersama antar pihak yang terkait. Atas kesuksesan ini, Piagam Madinah dijadikan sebagai Dasar Toleransi Beragama. Inilah yang menginsipirasi umat Islam hari ini untuk tetap menjaga toleransi umat Beragama.

Nah itu adalah 4 Sejarah Penting Nabi Muhammad SAW saat melakukan Dakwah di Madinah.

#SemasihAdaKesempatan
#SemasihAdaNyawa

yuk ber amal sholih sebanyak-banyaknya.
bisa melalui UZMA (Ustadz Zulkifli Muhammad Ali MEDIA) yang akan disalurkan ke beberapa divisi dakwah, yaitu pendidikan dan dakwah fie sabilillah demi tegaknya dakwah islam

#donasidakwahfiesabilillah
#donasi_Media
#donasi_pendidikan
#donasi_pembangunan

DIPUSATKAN DI SATU NOMOR REKENING, yaitu :

BANK MUAMALAT
NOREK : 4230014705
an. Zulkifli Muhammad Ali
Kode bank Muamalat : 147

Konfirmasi transfer : 0852 9 2222 408

#penting : Setelah transfer diharapkan konfirmasi ke 0852.9222.2408 via SMS, Whatsapp, ataupun telegram dengan format:
Jenis Donasi # Nama Donatur # Alamat Donatur # Bank Tujuan Transfer # Tanggal Transfer # Besar Donasi
serta kirimkan pula bukti transfer berupa screenshoot kepada kami untuk pendataan.

jangan lupa subscribe youtube kami : UZMA MEDIA TV Channel

Info jadwal ceramah & pengundangan
0852.9222.2407

Info pemesanan produk UZMA
0853.2222.3408

 

Share

UzmaMedia.com merupakan sebuah website media Dakwah Ustad Zulkifli Muhammad Ali yang dikelola oleh tim media Uzma. Pembahasan dalam setiap kasus dan jawaban dipaparkan secara jelas dan ilmiah, berdasarkan dalil Alquran dan Sunnah.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *