27 January, 2021

Peristiwa di Bulan Rajab

Bulan Rajab merupakan bulan ketujuh dari kalender Hijriyah atau Qamariyah. Bangsa Arab tempo dulu sangat memuliakan bulan ini, antara lain adalah dengan melarang terjadinya peperangan atau pertumpahan darah pada bulan ini. Di dalam sejarah Islam, ada peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di bulan Rajab , di antaranya adalah enam peristiwa sebagaimana berikut.

Pertama. Nabi saw. melakukan hijrah yang pertama kalinya ke Habasyah di bulan Rajab tahun ke lima kenabian.

Kedua. 13 Rajab hari lahir Ali bin Abi Thalib. Ia lahir sekitar 23 tahun pra hijriah/599 Masehi di Makkah, daerah Hijaz, Jazirah Arab. Beliau merupakan salah satu orang yang pertama kali mengimani risalah Nabi saw. dari kalangan anak-anak. Beliau juga adalah sepupu sekaligus menantu Nabi Muhammad saw. setelah menikah dengan Fatimah Az-Zahra. Beliau pernah menjabat sebagai salah seorang khalifah yang keempat pada tahun 656 M. sampai 661 M.

Sayyidina Ali bin Abi Thalib merupakan salah satu sahabat yang paling dicintai Rasulullah saw. Walaupun beliau 32 tahun lebih muda dari pada Rasulullah saw. hal itu tidak bukan menjadi penghalang baginya untuk berkesampingan dalam perjuangan menegakkan agama Islam bersama Rasulullah saw.

Saat usianya masih kanak-kanak dan remaja, waktunya banyak dihabiskan bersama Rasulullah saw. Sehingga, beliau menerima didikan langsung dan terus menerus dari Rasulullah saw. dan dirinya tidak pernah dikotori oleh amalan-amalan serta perkara jahiliyyah. Beliau wafat pada tanggal 21 Ramadhan 40 H./661 M.

Ketiga. Di bulan ini juga terjadi perang Tabuk bertepatan pada tahun 9 H./630 M.

Keempat. Tanggal 24/25 Rajab 261 H. Imam Muslim wafat. Beliau adalah ulama yang disandingkan dengan nama imam Al-Bukhari dalam periwayatan hadis yang biasa disebut dengan muttafaq ‘alaih (hadis yang disepakati). Beliau dilahirkan di Naisabur pada tahun 202 H./817 M. Nama lengkapnya adalah imam Abu Al-Husein Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim bin Kausaj Al-Qusyairi Al-Naisaburi.

Naisabur merupakan salah satu kota ilmu dan pusat peradaban di kawasan asia tengah, seperti halnya Baghdad di abad pertengahan dan Bukhara (kota kelahiran imam Al-Bukhari). Berkat kesungguhan dan keseriusannya, kitab Shahih Muslim karyanya menjadi urutan kedua kitab hadis paling shahih (otoritatif) setelah kitab shahih Al-Bukhari. Selain sebagai perawi handal dan teliti, imam Muslim juga seorang penulis yang produktif. Lebih dari 10 buku beliau tulis yang mayoritas tentang aqidah dan fiqih. Di antaranya adalah Al-Jami’ As-Shahih (Shahih Muslim) dan Al-Musnad Al-Kabir.

Kelima. 27 Rajab, Rasulullah saw. melaksanakan isra’ mi’raj. Pada peristiwa ini, Rasulullah saw. menerima perintah shalat lima waktu dalam sehari semalam.

Keenam. Akhir bulan Rajab, Nashirus Sunnah, yakni Imam Asy-Syafii wafat yang bertepatan pada tahun 204 H. di usianya yang menginjak ke 54 tahun.

#SemasihAdaKesempatan
#SemasihAdaNyawa

yuk ber amal sholih sebanyak-banyaknya.
bisa melalui UZMA (Ustadz Zulkifli Muhammad Ali MEDIA) yang akan disalurkan ke beberapa divisi dakwah, yaitu pendidikan dan dakwah fie sabilillah demi tegaknya dakwah islam

#donasidakwahfiesabilillah
#donasi_Media
#donasi_pendidikan
#donasi_pembangunan

DIPUSATKAN DI SATU NOMOR REKENING, yaitu :

BANK MUAMALAT
NOREK : 4230014705
an. Zulkifli Muhammad Ali
Kode bank Muamalat : 147

Konfirmasi transfer : 0852 9 2222 408

#penting : Setelah transfer diharapkan konfirmasi ke 0852.9222.2408 via SMS, Whatsapp, ataupun telegram dengan format:
Jenis Donasi # Nama Donatur # Alamat Donatur # Bank Tujuan Transfer # Tanggal Transfer # Besar Donasi
serta kirimkan pula bukti transfer berupa screenshoot kepada kami untuk pendataan.

jangan lupa subscribe youtube kami : UZMA MEDIA TV Channel

Info jadwal ceramah & pengundangan
0852.9222.2407

Info pemesanan produk UZMA
0853.2222.3408

Share

UzmaMedia.com merupakan sebuah website media Dakwah Ustad Zulkifli Muhammad Ali yang dikelola oleh tim media Uzma. Pembahasan dalam setiap kasus dan jawaban dipaparkan secara jelas dan ilmiah, berdasarkan dalil Alquran dan Sunnah.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *